Welcome to Website Sekretariat DPRD
  • Jl. Trunojoyo No.124, Dalem Anyar, Bangselok
    Kotasumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417
  • (0328) 662211
    dprd@sumenepkab.go.id

Pimpinan Dewan

H. Abdul Hamid Ali Munir, SH

Ketua

Indra Wahyudi, SE., M.Si.

Wakil

KH. Ahmad Salim, S.Hi.

Wakil

Faisal Muhlis, S.Ag.

Wakil

H. Zainal Arifin

Anggota

Darul Hasyim Fath

Anggota

Nia Kurnia

Anggota

Dekky Purwanto, SH

Anggota

Umar

Anggota

Jubriyanto

Anggota

Holik, S. Pd. I

Anggota

Ahmad Swaifi Qayyum, S. Sos

Anggota

H. Suroyo, SE

Anggota

Drs. H. Syaiful Hasan

Anggota

Nurus Salam

Anggota

H. Masdawi

Anggota

Hj. Nur Aini

Anggota

Afrian Mukhlas GZ, S. ST

Anggota

Drs. Ahmad Jasuli

Anggota

Drs. H. Akhmad Zainur Rakhman

Anggota

Drs. H. Muhammad Hanafi, MM

Anggota

Gunaifi Syarif Arrodhy

Anggota

Musahwi, A. Ma

Anggota

Siti Hosna, M. Hum

Anggota

Agus Rahman Budiharto, SE

Anggota

Suharinomo, SH

Anggota

M. Muhri, S. Th. I

Anggota

H. Dul Siam, S. Ag, M. Pd

Anggota

Irwan Hayat, S. Hi

Anggota

H. Herman Dali Kusuma, MH

Anggota

H. Abu Hasan, SH

Anggota

H. Fadli Oktaviari

Anggota

H. Risnawi, SH

Anggota

H. Sami'oedin, S. Pd

Anggota

Badrul Aini

Anggota

Ach. Naufil MS, S. SY

Anggota

H. Latib

Anggota

KH. Syaiful Bari, S.Pd

Anggota

H. Subaidi, SE., MM

Anggota

Drs. H. Mas'ud Ali

Anggota

M. Syukri, SH

Anggota

Juhari, S.Ag

Anggota

Akis Jasuli, S.IP

Anggota

M. Ramzi, S.IP

Anggota

Wiwid Harjo Yudanto, SE

Anggota

Melly Sufianti

Anggota

Rozah Ardhi Kautsar

Anggota

H. Saefuddin Arif

Anggota

Muta'em

Anggota

Mohammad Yusuf, SE

Anggota